Hướng dẫn giải bài tập 1 trang 49 SGK Toán lớp 5 tập 1

Đề bài:

Chuyển các phân số thập phân sau thành số thập phân rồi đọc các số thập phân đó

Giải bài tập trang 47, 48, 49 SGK Toán 5

Đáp án :

a) 12,7

b) 0,65

c) 2,005

d) 0,008

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.