Giải bài tập trang 50 Toán 5: Cộng hai số thập phân

Câu 1: Tính

Giải bài tập trang 50, 51 SGK Toán 5

Giải:

a) 82,5

b) 23,44

c) 324,99

d) 1,863

Câu 2: Đặt tính rồi tính

a) 7,8 + 9,6

b) 34,82 + 9,75

c) 57,648 + 35,37

Giải:

Đặt tính rồi tính

Giải bài tập trang 50, 51 SGK Toán 5

Câu 3: Nam cân nặng 32,6 kg. Tiến cân nặng hơn nam 4,8 kg. Hỏi Tiến cân nặng bao nhiêu kg?

Giải:

Tiến cân nặng: 32,6 + 4,8 = 37,4 (kg)

Đáp số: 37,4 kg

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.