Giải Toán bài tập trang 57 SGK Toán 5: Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000

Giải Toán bài tập trang 57 SGK Toán 5: Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000

Câu 1: Nhân nhẩm

a) 1,4 × 10           b) 9,63 × 10            c) 5,328 × 10

2,1 × 100            25,08 × 100            4,061 × 100

7,2×1000            5,32 × 1000            0,894 × 1000

Giải :

a) 14               b) 96,3                c) 53,28

210                2508                 406,1

7200               5320                  894

Câu 2: Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là cm

10,4 dm      12,6 m      0,856 m       5,75 dm

Giải:

10,4 dm = 104 cm

12,6 m = 1260 cm

0,856 m = 85,6 cm

5,75 dm = 57,5 cm

Câu 3: Một can nhựa chứa 10 lít dầu hỏa. biết một lít dầu hỏa cân nặng 0,8 kg. Can rỗng cân nặng 1,3 kg. Hỏi can dầu hỏa đó nặng bao nhiêu kg?

Giải :

10 lít dầu hỏa cân nặng: 0,8 × 10 = 8 kg

Cả can dầu hỏa đó nặng: 1,3 + 8 = 9,3 kg

Đáp số: 9,3 kg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.