Hướng Dẫn Giải Bài Tập 1 Trang 48 Sách Giáo Khoa Toán Lớp 5 Tập 1

Đề bài :

Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân có đơn vị đo là mét

a) 3m6dm    b) 4dm       c) 34m 5cm     d) 345 cm

Đáp án :

Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân có đơn vị đo là mét

a) 3,6m    b) 0,4m    c) 34,05m     d) 3,45 m

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.