Hướng Dẫn Giải Bài Tập 2 Trang 49 Sách Giáo Khoa Toán Lớp 5 Tập 1

Hướng Dẫn Giải Bài Tập 2 Trang 49 Sách Giáo Khoa Toán Lớp 5 Tập 1

Đề bài : 

Trong các số đo độ dài dưới đây những số nào bằng 11,02 km?

a) 11,20 km       b) 11,020km       c) 11km 20m      d) 11 020 m

Đáp án :

Trong các số đo độ dài dưới đây, những số bằng 11,02 km là

b) 11,020km     c) 11km 20m      d) 11 020 m

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.