Hướng Dẫn Giải Bài Tập 3 Trang 47 Sách Giáo Khoa Toán Lớp 5 Tập 1

Đề bài : 

Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là mét vuông

a, 7km2; 4ha ; 8,5ha

b, 30dm2; 300dm2 ; 515dm2

Đáp án :

a, 7km2 = 7 000 000m2

4ha = 40 000m2

8,5ha = 85000 m2

b, 30dm2 = 0,3 m2

300dm2 = 3m2

515dm2 = 5,15m2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.