Hướng Dẫn Giải Bài Tập 3 Trang 49 Sách Giáo Khoa Toán Lớp 5 Tập 1

Hướng Dẫn Giải Bài Tập 3 Trang 49 Sách Giáo Khoa Toán Lớp 5 Tập 1

Đề bài :

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm

a) 4m 85cm = ……. m

b) 72 ha = ….. km2

Đáp án:

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm

a) 4m 85cm = 4,85m

b) 72 ha = 0,72 km2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.