Giải Toán lớp 4 Ki-lô-mét vuông

Bài 1 (trang 100 SGK Toán 4): Viết số hoặc chữ thích hợp vào ô trống:

Giải Toán lớp 4 Ki-lô-mét vuông

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Ki-lô-mét vuông

Bài 2 (trang 100 SGK Toán 4): Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1km2=…m2

1m2=….dm2

32m2 49dm2=….dm2

1000000 m2=….km2;

5km2=….m2

2000000m2=…km2.

Lời giải:

1km2=1000000m2

1m2=100dm2

32m2 49dm2=3249dm2

1000000 m2=1km2;

5km2=5000000m2

2000000m2=2km2.

Bài 3 (trang 100 SGK Toán 4): Một khu rừng hình chữ nhật có chiều dài 3km và chiều rộng 2km. Hỏi diện tích của khu rừng đó bằng bao nhiêu ki-lô-mét vuông?

Lời giải:

Diện tích khu rừng đó là:

3 x 2 = 6 (km2)

Đáp số: 6km2.

Bài 4 (trang 100 SGK Toán 4): Trong các số dưới đây, chọn ra số đo thích hợp chỉ:

a) Diện tích phòng học: 81 cm2; 900dm2; 40m2.

b) Diện tích nước Việt Nam: 5000000m2; 324000dm2; 330991km2.

Lời giải:

a) Khi đo diện tích một lớp học ta thường dùng đơn vị nào? (m2)

b) Khi do diện tích một quốc gia ta thường dùng đơn vị nào? (km2)

Đáp án:

a) Khi đo diện tích lớp học là 40 m2.

b) Diện tích nước Việt Năm là 330991km2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.