Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 137

Bài 1 (trang 137 SGK Toán 4): Tính:

Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 137

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 137

Bài 2 (trang 137 SGK Toán 4): Tính ( theo mẫu):(SGK)

Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 137

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 137

Bài 3 (trang 138 SGK Toán 4): Tính:

Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 137

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 137

Bài 4 (trang 138 SGK Toán 4): Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 60 m, chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. Tính chu vi và diện tích mảnh vườn đó.

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 137

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.