Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 179

Bài 1 (trang 179 SGK Toán 4): Mỗi bài tập dưới đây có nêu kèm các câu trả lời A, B, C, D ( là đáp số, kết quả tính,…). Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 179

Lời giải:

a) Khoanh và C

b) Khoanh vào B.

c) Khoanh vào D.

d) Khoanh vào A

e) Khoanh vào A.

Bài 2 (trang 180 SGK Toán 4):

Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 179

 

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 179

Bài 3 (trang 180 SGK Toán 4): Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) Trượng dài vua Lí Thái Tổ ở Hà Nội cao 1010 cm, hay …m, …cm.

b) Năm 2010 cả nước kỉ niệm (Một nghìn năm Thăng Long – Hà Nội”. Như vậy, Thủ đô Hà Nội được thành lập năm … thuộc thế kỉ … ;

Lời giải:

a) Trượng dài vua Lí Thái Tổ ở Hà Nội cao 1010 cm, hay 10 m, 1 cm.

b) Năm 2010 cả nước kỉ niệm (Một nghìn năm Thăng Long – Hà Nội”. Như vậy, Thủ đô Hà Nội được thành lập năm 1010 thuộc thế kỉ XI ;

Bài 4 (trang 180 SGK Toán 4): Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài hơn nhiều dài hơn chiều rộng 24m và chiều rộng bằng 2/5 chiều dài.

a) Tính chiều dài, chiều rộng của mảnh vườn;

b) Tính diện tích của mảnh vườn.

Lời giải:

Hiệu số phần bằng nhau là:

5 – 2 = 3 (phần)

Chiều dài mảnh vườn là:

24: 3×5=16(m)

Diện tích mảnh vườn là:

40×16=640(m2)

Đáp số: a) 40 m, 16m,

b) 640 m2.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.