Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 133

Bài 1 (trang 133 SGK Toán 4): Tính ( theo mẫu):

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 133

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 133

Bài 2 (trang 133 SGK Toán 4): Tính ( theo mẫu):

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 133

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 133

Bài 3 (trang 133 SGK Toán 4): Tính rồi so sánh kết quả:

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 133

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 133

Bài 4 (trang 133 SGK Toán 4): Tính rồi rút gọn:

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 133

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 133

Bài 5 (trang 133 SGK Toán 4): Tính chu vi và diện tích hình vuông có cạnh 5/7 m.

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 133

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.