Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 134

Bài 1 (trang 134 SGK Toán 4):

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 134

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 134

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 134

Bài 2 (trang 134 SGK Toán 4): Tính chu vi hình chữ nhật có chiều dài 4/5m và chiều rộng 2/3m.

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 134

Bài 3 (trang 134 SGK Toán 4): May một chiếc túi hết 2/3m vải. Hỏi may 3 chiếc túi hết mấy mét vải?

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 134

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.