Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 40 sgk

Bài 1 (trang 40 SGK Toán 4): Thử lại phép cộng

Tính rồi thử lại theo mẫu:

35462 + 27519;

69108 + 2074;

267345 + 31925.

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 40 sgk

Bài 2 (trang 40 SGK Toán 4): Thử lại phép trừ

Tính rồi thử lại (theo mẫu)

4025 – 312;

5901 – 638;

7521 – 98.

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 40 sgk

Bài 3 (trang 41 SGK Toán 4): Tìm x:

a) x + 262 = 4848;

b) x – 707 = 3535

Lời giải:

a) x = 4586

b) x = 4242

Bài 4 (trang 41 SGK Toán 4): Núi Phan-xi-păng ( ở tỉnh Lào Cai) cao 3143m. Núi Tấy Côn Lĩnh (tỉnh Hà Giang) cao 2428m. Hỏi núi nào cao hơn và cao hơn bao nhiêu mét?

Lời giải:

Ta có 3143 > 2428, vậy núi Phan-xi-păng cao hơn núi Tây Côn Lĩnh.

Núi Phan-xi-păng cao hơn núi Tây Côn Lĩnh là:

3143 – 2428 = 715 (m)

Đáp số: 715m

Bài 5 (trang 41 SGK Toán 4): Tính nhẩm hiệu của số lớn nhất có năm chữ số và số bé nhất có năm chữ số.

Lời giải:

Số lớn nhất có năm chữ số là: 99999

Số bé nhất có năm chữ số là: 10000

Hiệu hai số đó là: 99999 – 10000 = 89999

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.