Giải Toán lớp 4 Rút gọn phân số

Bài 1 (trang 114 SGK Toán 4): Rút gọn các phân số:

Giải Toán lớp 4 Rút gọn phân số

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Rút gọn phân số

Bài 2 (trang 114 SGK Toán 4): Trong các phân số

Giải Toán lớp 4 Rút gọn phân số

a) Phân số nào tối giản? Vì sao?

b) Phân số nào rút gọn được? Hãy rút gọn phần số đó.

Lời giải:

a) Các phân số tối giản vì tử số và mẫu số của chúng không cùng chia hết cho số hơn lơn 1 ( hoặc vì ta không thể rút gọn được các phân số đó nữa):

Giải Toán lớp 4 Rút gọn phân số

b) Phân số rút gọn:

Giải Toán lớp 4 Rút gọn phân số

Bài 3 (trang 114 SGK Toán 4): Viết số thích hợp vào ô trống:

Giải Toán lớp 4 Rút gọn phân số

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Rút gọn phân số

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.