Giải Toán lớp 4 Tính chất giao hoán của phép cộng

Bài 1 (trang 43 SGK Toán 4): Nêu kết quả tính:

a) 468 + 379 = 847

379 + 468 =…

b) 6509 + 2876 = 9385

2876 + 6509=…

c) 4268 + 76 = 4344

76 + 4268 =…

Lời giải:

a) 468 + 379 = 847

379 + 468 = 847

b) 6509 + 2876 = 9385

2876 + 6509= 9385

c) 4268 + 76 = 4344

76 + 4268 =4344

Bài 2 (trang 43 SGK Toán 4): Viết số hoặc chữ số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 48 + 12 = 12 +…

65 + 297 =… + 65

…. + 89 = 89 + 177

b) m + n = n +…

84 + 0 =…+ 84

a + 0 =…+ a =…

Lời giải:

a) 48 + 12 = 12 + 48

65 + 297 = 297 + 65

177 + 89 = 89 + 177

b) m + n = n + m

84 + 0 = 0+ 84

a + 0 = 0 + a = a

Bài 3 (trang 43 SGK Toán 4): Điền dấu >, =, <:

a) 2975 + 4017…4017 + 2975

2975 + 4017…4017 + 3000

2975 + 4017…4017 + 2900

b) 8264 + 927….927 + 8300

8264 + 927…. 900 + 8264

927 + 8264….8264 + 927

Lời giải:

a) 2975 + 4017 = 4017 + 2975

2975 + 4017 < 4017 + 3000

2975 + 4017 > 4017 + 2900

b) 8264 + 927 < 927 + 8300

8264 + 927 > 900 + 8264

927 + 8264 = 8264 + 927

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.