Giải Toán lớp 5 Luyện tập chung trang 176 phần 2

Bài 1 (trang 176 SGK Toán 5) Luyện tập: Tính:

Giải Toán lớp 5 Luyện tập chung trang 176 phần 2

Lời giải:

Giải Toán lớp 5 Luyện tập chung trang 176 phần 2

Bài 2 (trang 177 SGK Toán 5) Luyện tập: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

Giải Toán lớp 5 Luyện tập chung trang 176 phần 2

Lời giải:

Giải Toán lớp 5 Luyện tập chung trang 176 phần 2

Bài 3 (trang 177 SGK Toán 5) Luyện tập: Một bể bơi dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 22,5m, chiều rộng 19,2m. Nếu bể chứa 414,72m2 nước thì mực nước trong bể lên tới 4/5 chiều cao của bể. Hỏi chiều cao của bể là bao nhiêu mét?

Lời giải:

Diện tích đáy bể bơi là:

22,5 x 19,2 = 432 (m2)

Chiều cao mực nước trong bể là:

414,72: 432 = 0,96m.

0,96: 4/5 = 1,2 (m)

Đáp số: 1,2m.

Bài 4 (trang 177 SGK Toán 5) Luyện tập: Một con thuyền đi với vận tốc 7,2km/giờ khi nước lặng, vận tốc của dòng nước là 1,6km/giờ.

a) Nếu thuyền đi xuôi dòng thì sau 3,5 giờ sẽ đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

b) Nếu thuyền đi ngược dòng thì cần bao nhiêu thời gian để đi được quãng đường như khi xuôi dòng trong 3,5 giờ?

Lời giải:

a) khi xuôi dòng vận tốc thuyền là:

7,2 + 1,6 = 8,8 (km/giờ)

Thuyền xuôi dòng sau 3,5 giờ thì đi được:

8,8 x 3,5 = 30,8 (km)

b) Khi ngược dòng vận tốc thuyền là:

7,2 – 1,6 = 5,6 (km/giờ)

Thời gian thuyền đi ngược dòng quãng sông 30,8km là:

30,8: 5,6 = 5,5 (giờ) hay 5 giờ 30 phút.

Đáp số: a) 30,8km ;

b) 5 giờ 30 phút.

Bài 5 (trang 177 SGK Toán 5) Luyện tập: Tìm x: 8,75 x x + 1,25 x x = 20

Lời giải:

8,75 x x + 1,25 x x = 20

(8,75 + 1,25) x x = 20

10 x x = 20

x = 20: 10

x = 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.