Giải Toán lớp 5 Ôn tập về các phép tính số đo thời gian

Bài 1 (trang 165 SGK Toán 5): Tính:

a) 12 giờ 24 phút + 3 giờ 18 phút

14 giờ 26 phút – 5 giờ 42 phút

b) 5,4 giờ + 11,2 giờ

20,4 giờ – 12,8 giờ

Lời giải:

Giải Toán lớp 5 Ôn tập về các phép tính số đo thời gian

Bài 2 (trang 165 SGK Toán 5): Tính:

a) 8 phút 54 giây x 2

38 phút 18 giây: 6

b) 4,2 giờ x 2

37,2 phút: 3

Lời giải:

Giải Toán lớp 5 Ôn tập về các phép tính số đo thời gian

Giải Toán lớp 5 Ôn tập về các phép tính số đo thời gian

Giải Toán lớp 5 Ôn tập về các phép tính số đo thời gian

Bài 3 (trang 166 SGK Toán 5): Một người đi xe đạp đi được một quãng đường 18km với vận tốc 10km/giờ. Hỏi người đi xe đạp đó đã đi hết bao nhiêu thời gian?

Lời giải:

Thời gian người đó đã đi:

18: 10 = 1,8 (giờ) hay 1 giờ 48 phút

Đáp số: 1 giờ 48 phút.

Bài 4 (trang 166 SGK Toán 5): Một ô tô đi từ Hà Nội lúc 6 giờ 15 phút và đến Hải Phòng lúc 8 giờ 56 phút. Giữa đường ô tô nghỉ 25 phút. Vận tốc của ô tô là 45km/giờ. Tính quãng đường từ Hà Nội đến Hải Phòng.

Lời giải:

Thời gian đi kể cả nghỉ là:

8 giờ 56 phút – 6 giờ 15 phút = 2 giờ 41 phút

Thời gian đi không kể nghỉ là:

2 giờ 41 phút – 25 phút = 2 giờ 16 phút

2 giờ 16 phút = 216/60 giờ = 24/15 giờ = 34/15 giờ

Quãng đường từ Hà Nội đến Hải Phòng là:

45 x 34/15 = 102 (km)

Đáp số: 102 km

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.