Giải Toán lớp 5 Phép nhân

Bài 1 (trang 162 SGK Toán 5): Tính:

a) 4802 x 324; và 6120 x 205

b) 4/17 x 2; 4/7 x 5/12 ;

c) 35,4 x 6,8 ; 21,76 x 2,05

Lời giải:

a) 1555848 và 1254600

b) 8/17 và 5/21

c) 240,72 và 44, 608

Bài 2 (trang 162 SGK Toán 5): Tính nhẩm:

a) 3,25 x 10

3,25 x 0,1

b) 417,56 x 100

417,56 x 0,01

c) 28,5 x 100

28,5 x 0,01

Lời giải:

a) 32,5

0,325

b) 41756

4,1756

c) 2850

0,285.

Bài 3 (trang 162 SGK Toán 5): Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 2,5 x 7,8 x 4 ;

b) 0,5 x 9,6 x 2 ;

c) 8,36 x 5 x 0,2 ;

d) 8,3 x 7,9 + 7,9 x 1,7 ;

Lời giải:

a) … = (2,5 x 4) x 7,8

= 10 x 7,8

= 78 ;

b) … = (0,5 x 2) x 9,6

= 1 x 9,6

= 9,6 ;

c) … = 8,36 x (5 x 0,2)

= 8,36 x 1

= 8,36 ;

d) … = (8,3 + 1,7) x 7,9

= 10 x 7,9

=79.

Bài 4 (trang 162 SGK Toán 5): Một ô tô và một xe máy khởi hành cùng một lúc và đi ngược chiều nhau. Ô tô đi từ A với vận tốc 48,5km/giờ, xe máy đi từ B với vận tốc 33,5 k/giờ. Sau 1 giờ 30 phút ô tô và xe máy gặp nhau tại C. Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu ki-lô-mét?

Lời giải:

1 giờ 30 phút = 1,5 giờ.

Mỗi giờ cả hai xe đi được:

48,5 + 33,5 = 82 (km)

Quãng đường AB dài:

82 x 1,5 = 123 (km).

Đáp số: 123km.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.