Giải Toán lớp 5 Trừ số đo thời gian

Bài 1 (trang 133 SGK Toán 5): Tính:

a) 23 phút 25 giây – 15 phút 12 giây;

b) 54 phút 21 giây – 21 phút 34 giây;

c) 22 giờ 15 phút – 12 giờ 35 phút;

Lời giải:

Giải Toán lớp 5 Trừ số đo thời gian

Giải Toán lớp 5 Trừ số đo thời gian

Giải Toán lớp 5 Trừ số đo thời gian

Đổi thành

Giải Toán lớp 5 Trừ số đo thời gian

Đổi thành

Giải Toán lớp 5 Trừ số đo thời gian

Bài 2 (trang 133 SGK Toán 5): Tính:

a) 23 ngày 12 giờ – 3 ngày 8 giờ;

b) 14 ngày 15 giờ – 3 ngày 17 giờ;

c) 13 năm 2 tháng – 8 năm 6 tháng;

Lời giải:

Giải Toán lớp 5 Trừ số đo thời gian

Giải Toán lớp 5 Trừ số đo thời gian

Đổi thành

Giải Toán lớp 5 Trừ số đo thời gian

Giải Toán lớp 5 Trừ số đo thời gian

Đổi thành

Giải Toán lớp 5 Trừ số đo thời gian

Nói thêm: vì 1 năm không bằng 10 tháng nên không thể trừ có nhớ theo cách thông thường như sau:

Giải Toán lớp 5 Trừ số đo thời gian

Bài 3 (trang 133 SGK Toán 5): Một người đi từ A lúc 6 giờ 45 phút và đến B lúc 8 giờ 30 phút. Giữa đường người đó nghỉ 15 phút. Hỏi nếu không kể thời gian nghỉ ngơi, người đó đi quãng đường AB hết bao nhiêu thời gian?

Lời giải:

Thời gian đi kể cả lúc nghỉ là:

8 giờ 30 phút – 6 giờ 45 phút = 1 giờ 45 phút

Thời gian đi không kể lúc nghỉ là:

1 giờ 45 phút – 15 phút = 1 giờ 30 phút

Đáp số: 1 giờ 30 phút.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.